ايجاد كشت وصنعت بلوبري و فرآورده هاي ان در راستاي كشاورزي پايدار و سازگار به شرايط فيزيكو و شيميايي خاك كشور روسيه براي ايجاد جامعه اي سالم با توجه به بروز بيماري هاي صنعتي و عوارض ناشي از آلودگي زيست محيطي بوده وكشت و صنعت بلوبري كاملا منطبق بر نياز كشور روسيه و جامعه جهاني ميباشد كه به علت داشتن خاصيت آنتي اكسيداني قوي در جهت ايمن سازي جامعه بر خواهد آمد. در ضمن قابليت حمل و نقل فراوري آن به صورت هاي مختلف ميتواند نقش مهمي در ارز آوري و اشتغال داشته باشد . و از نيروهاي متخصص روسي ودانشگاه كشاورزي كمك گرفته مي شود.
طرح ايجاد كشت و صنعت بلوبری و فرآورد های آن و كارخانه های تابعه آن
 

- چشم انداز:

ايجاد كشت وصنعت بلوبري و فرآورده هاي ان در راستاي كشاورزي پايدار و سازگار به شرايط فيزيكو و شيميايي خاك كشور روسيه براي ايجاد جامعه اي سالم با توجه به بروز بيماري هاي صنعتي و عوارض ناشي از آلودگي زيست محيطي بوده وكشت و صنعت بلوبري كاملا منطبق بر نياز كشور روسيه و جامعه جهاني ميباشد كه به علت داشتن خاصيت آنتي اكسيداني قوي در جهت ايمن سازي جامعه بر خواهد آمد. در ضمن قابليت حمل و نقل فراوري آن به صورت هاي مختلف ميتواند نقش مهمي در ارز آوري و اشتغال داشته باشد . و از نيروهاي متخصص روسي ودانشگاه كشاورزي كمك گرفته مي شود.

- ماموريت:

براي رسيدن به جامعه سالم بر آنيم با ايجاد كشت و صنعت بلوبري در سه منطقه مختلف اقليمي كشور روسيه كه پاكترين محيط براي توليد محصول ارگانيك بلوبري به منظور ايمن سازي جامعه مي باشد. براي همين منظور با ايجاد باغات در سه منطقه مختلف اقليمي كشور روسيه اقدام به توليد محصول ارگانيك بلوبري مي نمائيم و ضمن كاهش هزينه ها اضافي در جهت استفاده بهينه از زمان و علم و تكنولوژي و هوا دامنه برداشت محصول را افزايش مي دهيم.

شايان ذكر است كه توليد محصول ارگانيك بلوبري در جهـت ايمن سازي جامعه و پالايش عوارض بيمارهايي همچون آلودگيهاي زيست محيطي،كاهش وزن، كاهش بيماري تيپ2 ديابت كه روندروبه رشد دارند را خواهد بود كه به علت داشتن خاصيت آنتي اكسيداني قوي در جهت ايمن سازي جامعه نقش مؤثري ايفا خواهد كرد. در ضمن ارز آوري در سايه صادرات و اشتغال زايي بالا كمك موثري در بهبود جامعه سالم خواهد داشت و هزينه هاي پزشكي جامعه را كاهش خواهد داد.

معرفی شرکت ما:

شركت تعاوني اسپرس گياه سالم، در ايران هلدينگ و صاحب سه شركت زير مي باشد:

1- شركت كشاورزي و دامپروري زيست تجن:

داراي 1400 هكتار زمين كشاورزي و 3000 هزار رأس گوسفند داشتي و پرواري و كشتهاي شامل هندوانه، خربزه، گندم، جو، يونجه، ذرت، پنبه، پسته، كلزاوسويا و انگور... با 20 سال سابقه كار در ايران

2- شركت تعاونی ماهي ثامن سرخس:

120 هكتار استخر پرورش ماهيان گرم آبي شامل كپور طلايي و كپور نقره اي، آمور، كپور سرگنده و ماهي خاوياري با 15 سال سابقه كار در ايران

3- شرکت اسکان پرتغال کاسپین:

طرح ده هزار تخت متل در 10 نقطه در شمال كشور ايران درطول مسير 1500 كيلومتري جنوب درياي خزر براي مسافران و گردشگران كه در مرحله اجراي اوليه آن مي باشد و 2 سال سابقه كار و تحقیق دارد.

مناطق آب و هوایی اجرای طرح:

با كمك وزارتخانه محترم كشاورزي روسيه و مسئولين محترم مرتبط با طرح و استاندارهاي محترم مناطق موردنظر اجراي طرح تحت هلدينگ شركت گياه سالم در روسيه در 3 منطقه آب و هوايي امکان اجرای طرح وجود دارد.

الف: منطقه گرم در جنوب روسيه در منطقه كوبان

ب: منطقه نيمه گرم در ميانه كشور يا جنوب و جنوب غربي مسكو

ج: منطقه نيمه سرد در منطقه شمالي و حاشیه ولگا

در هر منطقه 5000 تا 10000 هكتار زمين (جمعـا تا 15000 هكتــار در سه فاز زماني كه تا 000/30 هكتار هم امكان افزايش دارد)

براي كشت محصول بلوبري اختصاص داده مي شود و در هر منطقه يك شركت روسي كه كلاً سه شركت در روسيه با يك نام واحد در 3 منطقه آب و هوایی كشت انجام داده خواهد شد.

     معرفي اعضاي شركت :

الف- محمد دلارامي:

شهروند و متولد ايران و تحصيلات ابتدايی و دانشگاهی خود را در ايران خوانده است.

1- داراي درجه دكتري دامپزشكي D.V.M و عضو سازمان دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران

2- مهندس زراعت و اصلاح نباتات

3- استاد افتخاري دانشگاه

4- متخصص آبزي پروري

5- عضو تعاوني كشاورزان ايران

6- مشاور كشاورزي انواع گلخانه، دامداري، دامپروري، دام سبك و صاحب اصلي شركت و مخترع و مجري طرح بلوبري در روسیه

ب: مصطفي رحيمي:

شهروند و متولد ايران كه تحصيلات ابتدايي و دانشگاهي خودرا در ايران خوانده است و داراي مدرك مهندسي گياهپزشكي و فوق تخصصي(M.B.A) می باشد.

ج: اسحاق دلارامي:

شهروند و متولد ايران كه تحصيلات ابتدایی و دانشگاهی خود را در ایران انجام داده است و داراي مدرك مهندسي زراعت و اصلاح نباتات مي باشد.

د: جلال نهارداني:

شهروند و متولد ايران كه تحصيلات ابتدایی و دانشگاهی خود را در ايران خوانده است و داراي مدرك مهندسي عمران مي باشد و در حال تحصيل براي دريافت مدرك دكتري عمران مي باشد.

ذ: بقيه اعضاء جزء خانواده صاحب شركت يعني دكترمحمددلارامي مي باشند.

             دستاورد هاي شركت براي كشور روسيه

1-      سرمايه گذاري در كشور روسيه

2-      انتقال تكنولوژي و علم به كشور روسيه و استفاده از متخصصين و دانشگاهيان روسيه

3-      اشتغال زايي درمناطق مختلف روسيه براي افراد تحصيلكرده جوياي كار و افراد ماهر

4-      ايجاد هاب تولید بلوبري در كشور روسيه براي تكثير و صادرات آن و استفاده آن در بقيه مناطق روسيه مخصوصا در مناطقي با PH پايين خاك كه مستعد همه كشتهای روتین نمي باشد.

5-      ارزآوري در سايه صادرات براي كشور روسيه

6-       با صادرات محصول ارگانيك و سالم به ديگر كشورها و معرفي روسيه بعنوان يك پايگاه پاك محيط زيست براي توليد محصولات سالم

7-      ايجاد واحد دانشگاهي غذاي سالم با اعلام رشد فزآينده و نياز جامعه جهاني به ميوه توت ها(بری ها) من جمله:

- بلوبري

- رازبري

- بلك بري

- كارانت بري

- وايت بري

- استراوبری

- .............

             اهداف طرح :

با توجه به اهميت دادن كشور روسيه به مسائل محيط زيستي وجود آب شيرين و فراوان و خاك حاصل خيز و پراكنده كه PH پايين دربعضي مناطق باعث محدوديت تنوع كشت ميشود و هواي سرد كه با اقليم هاي مختلف زمينه مساعدي جهت ايجاد كشت و صنعت بلوبري و فرآوردهاي آن ايجاد نموده است بديهي است كه فراهم شدن كليه فاكتورهاي موثر در عملكرد بازده سرمايه گذاري را افزايش مي دهد مسلم است این طرح اثرات اجتماعي از جمله اشتغال از سطوح مختلف علمي از جمله به كارگيري نيروي عظيم كارگري را در پي خواهد داشت اجزاي اين طرح كاملاً منطبق با نياز هاي جامعه بشري از جمله كشور روسيه كه بسترگاه مناسب اجراي اين طرح است.

1-توليد ميوه بلوبري :

استفاده بهينه از آب و خاك و توليد حداكثري از واحد آب و خاك كه راندمان بيشتري نسبت به محصولات رايج در منطقه دارد.

من جمله در مناطق سرد که PH خاك پايين مي باشد و اکثر كشت های روتین ميسر نيست، اين كشت جايگزين مناسبي مي باشد.

2- فرآوري محصول بلوبري:

شامل فرآوري به صورت خشك شده نگه داري و قابليت حمل و نقل آن را افزايش مي دهد و امكان نگه داري آن را در شرايط معمولي وآزاد ميسر مي سازد.

3- فرآوري دارويي:

كه به محصولاتي براي كاهش وزن و كاهش قند خون جهت كنترل بيماري ديابت كه بيماري فراگير جهاني و رو به تزايد ميباشد و يكي از نياز هاي مهم جهاني است و براي زنان حامله و كودكان و افراد مسن و چاقي شكم و سلامت كبد و ماسك صورت و پوست و جلوگيري از سرطان و كمك به درمان آن و.... دهها مطلب علمي و پزشكي و پژوهشي ديگر.

4- فرآوري پوست ميوه :

با وجود آنتي اكسيدان قوي اين ميوه مي توان به منظور توليد افزودني هاي غذايي به شكل پودر و چاشني و كيك و شراب آبي رنگ ارگانیک و وتكاي آبي رنگ ارگانيك و پوره ميوه ارگانيك و چاي و نوشابه و آب میوه و ...... استفاده نمود.

5- فرآوري عصاره ميوه بلوبري:

به اشكال متفاوت و كامل و فريز آن مثل شربت براي عرضه به بازار و دسترسي آسان و ماندگار آن

6- ارزآوري:

با توجه به قيمت بالاي اين محصول در كل جهان که مي تواند تحولي در اقتصاد كشور روسيه در سهم بخش كشاورزي ايجاد نمود ( درحال حاضر در فروشگاه هاي خاورميانه و روسيه بين 20 تا 30 دلار هركيلو میوه کامل عرضه می شود.)

7- اشتغال:

ايجاد باغ بلوبري و برداشت آن بصورت مكانيزه ميسر مي باشد ولي نسبت به ديگر محصولات زراعي روسيه ميزان اشتغال زايي بيشتري دارد و محل ايجاد كارخانه در منطقه كه مي تواند نياز هاي پرسنلي و كارگري را تأمين نمايد در نظر گرفته مي شود.

             فرصت ها :

در اجراي اين طرح فرصت هاي زير وجود دارد كه موفقيت طرح را تضمين مي نماييد.

-        وجود PH پایین خاك

-        ماده آلي زياد خاک

-        آب شيرين فراوان

-        تنوع هوايي

-        گستردگي روسيه

-        بهاروتابستان متنوع

-        بازارمصرف

-        اقليم پاك

-        امكان صادرات

در كشور روسيه به مقدار كافي وجود دارد و در ساير كشورها در سطح محدود مي باشد و اكثر كشورها محدوديت دارند تنوع اقليمي و كاشت در سه منطقه روسيه باعث مي شود كه دامنه فعاليت را وسيع نماييم از جمله هرس، برداشت و كاشت به ما اجازه مي دهد و دامنه برداشت محصول را به 6 تا 7 ماه هم افزايش دهيم و اين فرصت به ما اجازه مي دهد كه از ماشين هاي برداشت در دامنه وسيع زماني استفاده نمائيم.

به عبارتي از ماشين برداشت در دامنه وسيع تر زماني مي توان بهره جست به همين دليل در كشور روسيه سه منطقه آب و هوایی را (منطقه گرمسيري، منطقه معتدل، منطقه سرد) با توجه به تنوع واريته اين گونه و سازگاري آنها با دامنه وسيع اقليمي به ما اجازه مي دهد كه از دامنه وسيع زماني استفاده شود و در 6 تا 7 ماه سال ميوه تازه وجود داشته باشد. توليد محصول در مناطق مختلف خوراك كافي و در دامنه وسيع تر زماني براي فرآوري فراهم مي آورد به عبارتي خط توليد و فرآوري در دامنه وسيع زماني فعاليت خواهد نمود كه اشتغال بيشتر و كاهش هزينه را در پي خواهد داشت و توجه نمودن كشور روسيه به آلودگي هاي زيست محيطي محيط نسبتاً پاكي را فراهم آورده است كه مي توان به توليد محصول ارگانيك بلوبري اقدام نمود. نبودن رقيب و قيمت بالا و بستر مناسب توليد باعث افزايش راندمان و قدرت مانور در بازارجهاني مي گردد. قابليت حمل و نقل و ارتباطات جهاني كشور روسيه عرضه محصول را به ساير نقاط جهان فراهم مي آورد.

                   تهديدات طرح :

در صورت محدود بودن فعاليت به علت گران بودن ماشين آلات از دامنه زماني فعاليت كاسته شده و هزينه سربار را افزايش مي دهد به عبارتي ماشين برداشت در طول سال فقط 2 ماه فعاليت دارد.

انجام كليه مراحل توليد و فرآوري در حداقل زمان سرمايه گذاري سنگيني را مي طلبدو در اين مورد مجبور به فاز بندي اجراي طرح خواهيم بود. هم اكنون توليد محصول حدود 300 هزار تن در سال است كه خيلي كمتر از نياز جهاني است و عمده توليد آن دركشور كانادا مي باشد و محصول آن به اكثر كشورهاي جهاني روانه مي شود و كشورهاي آمريكای لاتين در آينده مي توانند خلاءِ بازار در فصل زمستان را پر نمايند. وجود سه فاكتور مهم:

آب شیرین فراوان سطحی

خاک اسیدی زهکش دار

تأمین رطوبت بالای خاک

از عوامل مهمی است که روسیه را در کمربند تولید این محصول بصورت منحصر به فرد قرار می دهد. تهديدات شديد اقليمي مانند باز شدن برف در فصل سرما و دوباره سرد شدن به عبارتي گرماي زود هنگام مي تواند تهديدي براي خسارت به بوته هاي بلوبري مناطق سرد باشد. شايان ذكر است كه براي كاهش تهديدات به كسترش فعاليت در دامنه وسيع تر اقليمي اقدام مي نمايیم تا با افزايش دامنه وسيع زماني فاكتورهاي خطرساز را كاهش دهيم قابليت بالاي حمل و نقل كشور روسيه و قيمت بالاي هر واحد اين محصول قدرت كار و كشت را افزايش مي دهد و کشور روسیه را از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در دنیا مطرح می کند.

             تحليل نیاز صنعت فرآوري بلوبري :

-        افزايش نرخ جمعيت جهان

-        كاهش تعداد افرادخانواده

-        پيرتر شدن افراد جامعه

-        رشد تعداد فست فودها

-        شاغل بودن زوج ها

-        بيماريهاي صنعتي

-        آلودگيهاي محيطي

-        آلودگيهاي صنعتي

-        آلودگي آب آشامیدنی

-        لباسهاي پلي اتيليني وپلاستيكي

-        بسته بندي ها و نفوذ آن به خوراكيها

-        عدم تحرك انسان ها

-        تغييرات ناگهاني آب وهواي زندگي

-        رشد زندگي ماشيني

-        افزايش ماشين ها

-        آلودگي هاي سوخت هاي فسيلي

باعث شده است كه تغذيه نامناسب از يك طرف، كم تحركي و استفاده از تكنولوژي افزايش روند بيمارهاي صنعتي مانند ديابت نوع دوم،و بيمارهاي قلبي و سرطان را افزايش داده است. بنابراين توليد محصولات كه خاصيت آنتي اكسيداني قوي داشته باشند جز ملزومات نياز جامعه گرديده است شايان ذكر كه مجموعه عوامل فوق چاقي مفرط و افزايش وزن را گسترش داده است با توجه به ضد ارزش شدن چاقي لزوم كاهش وزن در كنترل

بيماري ديابت تيپ دوم و ايمن سازي جامعه ها بيمارهاي قلبي اهميت بسزايي دارد.

همانطوري كه مي دانيم فاكتور مهم كاهش سرطان بالا نگه داشتن ميزان ويتامين Cدر طول 24 ساعت در بدن است سگ نزديكترين جانوري است كه به بدن انسان نزديك مي باشد و سرطان نميگيرد براي ساختن ويتامينCدر بدن نياز به چهار انزيم مي باشد كه هر چهار آنزيم را سگ دارا مي باشدو همواره ميزان ويتامينCرادرحد مطلوب در بدنش نگه می دارد و اما انسان از چهار آنزيم، سه آنزيم آن را از اجداش به ارث برده است و آنزيم چهارم را ندارد بنابراين ويتامينCبدن را با خوردن ميوه ها در طول 24 ساعت اگر به طور منظم مصرف نمايد آنگاه سطح ميزان ويتامينCكاهش نمي يابد و در برابر بیماری ها مقاوم می شود.

 

در صنعت فرآوري بلوبري به علت كاهش وزن قابليت نگه داري در تمام سال با توجه به كم حجم بودن و قابليت حمل و نقل و صورتهاي مختلف مصرف اين امكان را براي انسان فراهم مياورد در طول 24 ساعت نسبت به ايمن سازي بدن اقدام کند بنابراين دور نماي صنعت فرآوري بلوبري به اشكال مختلف با توجه به مشكلات عديده جاري آينده درخشان و با اقبال عمومي روبرو خواهد شد.در كشور روسيه روند رشد فست فود ها رشد شتابان داشته است كه براي جلوگيري از عوارض سوءِ آنها استفاده از فرآوري بلوبري كاملاً منطبق با نيازهاي زماني تغييررژيم غذايي با رشد تكنولوژي و آلودگي هاي زيست محيطي مي باشد.

 

بنابراين چشم انداز و اقبال عمومي از فرآوري صنعتي بلوبري مهيا مي باشد و در اين ميان كشور توليد كننده عمده اين محصول ميتواند خلاءِ بازار را پر نمايد. در صورت تسريع بخشي در اين امر كشور روسيه مي تواند با توجه به بستر مناسب توليد و دانش فرآوري مي تواند سهم بزرگي از بازار را در جهان داشته باشد.

 

تحليل طرح به روش SWOTبا توجه به بررسي تهديدات داخلي و خارجي و مطالعه فرصت های استراتژي در موضعSOبا وضعيت رشد و تهاجمي است و با استفاده از زمان در اسرع وقت شرايط لازم جهت اجراي طرح فراهم شود.

 

                   تحليل سرمايه گذاري :

 

براي اجراي اين طرح سرمايه گذاري سنگين را مي طلبد در روند اجرايي به تدريج سرمايه لازم تزريق خواهد شد با در اختيار گرفتن پنجاه هزار هكتار در سه منطقه در سال هاي اوليه كشت و داشت حدود دو ميليون دلار بدون در نظر گرفتن قيمت زمين آورده شركت خواهد بود و چون اين پروسه در طي پنج سال به مثمر ثمر خواهد رسيد لذا در پايان سال دوم با در نظر گرفتن رشد گياه كارخانجات اصلي و فرعي شروع خواهد گرديد چون عوامل اقليمي و تأثيرات مثبت و منفي و هزينه هاي مخفي وجود دارد بدون در نظر نگرفتن عوامل ديگر حدود پنجاه ميليون دلار برآورد طرح مي شود. در طي روند اجرايي سرمايه گذاري لازم در حد توان شركت انجام خواهد شد. بديهي است كه از نيروهاي متخصص كشور روسيه و امكانات محلي و فني و اقتصادي و بانک های عامل استفاده خواهد شد.

 
 

سوالی دارید ؟

همین حالا تماس بگیرید: تلگرام وتلفن همراه 09151154954

Dr.delarami@yahoocom