روغن کلزا و کانولا: یکی از محبوب ترین روغن ها نزد متخصصین تغذیه و پزشکان ميباشد كه معتقدند با دلايل ذيل خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد .
طرح بيزنس پلن كشت كلزا در كشور روسيه با نگاه صادرات
 

مقدمه:

پس از انجام عمل لقاح تلومر كروموزوم ها بلند بوده و تا بدو تولد حدود ٥٠٪‏ ژن هاي آن كاسته ميگردد به عبارتي مرگ پس از عمل لقاح شروع ميشود و پس از آن ساعت بيو لوژيك حيات روند كاهشي به خود ميگرد و هرچه از عمر آدمي ميگذرد انجام وظايف اعضاءِ و هماهنگي بين انها كاهش و يا نامتعارف مي شود.

بنابراين براي افزايش عمر:

بايستي فرصت كافي به اعضاءِ مختلف بدن داد و از فشار بر روي اعضاءِ خاصي پرهيز شود و اين عمل با تغذيه مطلوب ومتناسب و به اندازه و به موقع مي باشد رشد شهرنشيني و پيشرفت تكنولوژي از تحرك آدمي كاسته است و رشد ديوار به ديوار فست فودها و مصرف غذاهاي سرخ كردني باعث افزايش بيماريهاي قلبي عروقي گرديده است با توجه به اينكه مجبوريم تا يك سوم كالري مورد نياز بدن را از چربي استفاده نمائيم اولي تر است حتي المقدور از روغن ها ي غيراشباع كه عوارض كمتري دارند استفاده شود و روغن كلزا و كانولا يكي از بهترين و كم خطر ترين روغن هاي موجود مي باشد كه كمتر گرفتي عروق را باعث ميشود.

عمل سم زدايي بدن توسط كبد و كاهش سموم بدن عامل اصلي طول عمر حيات است كه با احتساب تغذيه مطلوب هماهنگي بيشتري بين اعضاي بدن ايجاد مي نمايد و از فشار بر روي عضو خاصي مي كاهد.

روغن کلزا و کانولا:

یکی از محبوب ترین روغن ها نزد متخصصین تغذیه و پزشکان ميباشد كه معتقدند با دلايل ذيل خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد .

١-حاوی میزان کمی روغن اشباع می باشد.

٢-حاوی میزان زیادی روغن غیر اشباع می باشد.

٣-حاوی میزان زیادی اسید چرب امگا ٣ و امگا ٩ (اولئيك اسيد) می باشد.

٤-در مقایسه با روغنهای دیگر، بهترین ترکیب اسید چرب را دارا می باشد.

٥- روغن کلزا مزه و بویی ملایم دارد، به همین دلیل برای غذاهای پر ادویه روغن مناسبی محسوب می شود چون مزه ی این روغن به هیچ وجه با مزه ی غذا مخلوط نمی شود

چشم انداز طرح :

با اجراي اين پروژه زراعت كلزا و كانولا وارد سيستم تناوبي زراعي كشور روسيه مي شود كه گامي در جهت كشاورزي پايدار است و از طرفي منجر به توليد روغن با كيفيت بالاتر براي تعالي بخشي به سلامتي جامعه روسيه وصادرات به كشورايران وديگر كشورها ميشود.

با توجه به اينكه ايران در حدود ٨٥‏ ./. نياز روغن خود را از طريق واردات تامين مي نمايددانه های روغنی پس از غلات، دومین نياز چندين ساله اينده كشور ايران را تشکیل می دهد.بر اساس گزارشات سازمان خوار و بار جهاني (فائو) میزان تولید روغن جهانی در طول سالهاي گذشته حدود ٦ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان افزایش روغن بعلت افزايش جمعيت در جهان ميباشد.در كشور ايران علیرغم وجود اراضی وسیع قابل کشت و زمین های نسبتاً زیادی که برای تولید دانه های روغنی وجود دارد، هنوز هم بیش از ٨٥ درصد از روغن مورد نیاز از خارج وارد می شود كه علت اصلي ان علاوه بر افزايش جمعيت كمبود اب و خشك سالي هاي دهه گذشته و كمبود شديد ابهاي زير زميني ميباشد. و در ايران كشت دانه هاي روغني من جمله كلزا جايگزين كشت غلات(گندم) بوده كه افزايش هر كدام باعث كاهش ديگري ميباشد چون اب و خاك محدود است.

با كاشت زراعت كلزا و فرآواني محصولات آن نياز به ماشين آلات و تجهيزات خشك كن اساسي ترين موضوع بر صادرات كلزا مي باشد

با كاشت كلزا به تنوع گونه هاي زراعت هاي مرسوم انجاميده و در راستاي كشاورزي پايدار در تناوب زراعي قدم بر ميداريم بديهي است كه روغن و چربي يكي از تبديلات خاص محصولات كشاورزي بوده و يكي از اجزاء مهم رژيم غذايي انسان را شامل و از اجزاء جدايي ناپذير مواد غذايي اساسي مي باشد كه با توليد روغن مطلوب به كاهش بيماريها ي عروقي منجر خواهد شدو به سطح ارتقا سلامتي جامعه خواهد انجاميد .

با توجه به وسعت اراضي كشور روسيه و مكانيزه بودن اين محصول علاوه بر خودكفايي كشور روسيه مي تواند به صادرات ان به كشورهاي هم جوار از جمله ايران كه٨٥٪‏ نياز روغن خود را از خارج تامين مي كند بيانجامد و به ارز اوري اقتصاد كشور روسيه كمك ميكند

:مصرف روغن گياهي در كشور ايران :

سالانه حدود ١/٦٠٠/٠٠٠/٠٠٠ كيلومي باشد كه با توجه به افزايش جمعيت هر سال به اين مقدار افزوده مي شود . در حال حاضر كمتر از ١٥ ./. نياز كشور به روغن هاي نباتي از منابع داخلي تامين مي گردد

در كشور روسيه به خاطر بارش هاي تابستانه و پاييزه محصولات دير كاشت ذرت و افتابگردان و سويا به علت مرطوب بودن و خشك شدن در شرايط طبيعي با مشكلاتي روبرو مي باشد و ضايعات محصولات زراعي را در پي خواهد داشت و چه بسا در مواقعي به خاطر سپري شدن زمان مناسب كاشت از كاشت دير هنگام (كاشت محصول و خشك شدن در شرايط مزرعه) پرهيز مي شود در صورتيكه تجهيزات خشك كن در منطقه وجود داشته باشد مي توان محصولات فوق را تا سرحد به بلوغ رسيدن محصول در مزرعه مْي انجامد ادامه دهيم و با برداشت محصول با رطوبت بيشتر عمليات خشك كردن را در كارخانجات خشك كن تكميل نماييم

اين عمل باعث خواهد شد:

١- دامنه تاريخ كاشت محصولات فوق را افزايش دهيم

٢- با كاشت ديرهنگام محصولات فوق اراضي بيشتري را به زير كشت در اوريم

٣- از طرفي أستفاده ازماشين الات چند منظوره خواهد شد

٣- دامنه زماني فعاليت انها افزايش مي يابد

٤-از هزينه اضافي مي كاهد.

٥-كيفيت محصول صادرات ي راافزايش ميدهد

٦- زمان نگهداري محصول را افزايش ميدهد

٧- رقابت پذيري در بازار بالا ميرود

٨- كمك به كشاورز منطقه خواهد شد

٩- زمان ترانزيت و طول مسير بر كيفيت محصول اثر ندارد

١٠- رطوبت نسبي كه إز عوامل أصلي تعيين قيمّت ميباشد كنترل ميشود

تجهيزات و ماشين الات و امكانات موجود در محل بر روي تنوع محصولات مورد كاشت اثر مثبت دارد و هر چه محصول متنوع تر باشد اگرواكوسيستم زراعي به اكوسيستم طبيعي نزديك تر و سلامتي جامعه پايدارترخواهد شد و از

افات و بيماريهاي گياهي جلوگيري خواهد شد و محصول طبيعي يا ارگانيك يا سالم بوجود خواهم امد كه با اين سياست كاري افزايش قيمت و تبليغات محصول سالم از محيطي سالم را درپي خواهد داشت و به تبع ان ميل خريد كشورها و صادرات افزايش خواهد يافت

اثرات مثبت كشت كلزا:

١-امكان كنترل علفهاي هرز باريك برگ مزرعه را اسان مي كند

٢-با رقابت قوي با علفهاي هرز پهن برگ زمستانه و بهاره علفهاي هرز را كنترل ميكند و اجازه خسارات ان در محصولات ديگر را نميدهد .

٣-كلزا از نظر رشد فضاي هوايي علفهاي هرز را خفه كرده و از قدرت بيشتري نسبت به محصولات ديگر برخوردار است

٤- عمق توسعه ريشه كلزا بيشتر از غلات مي باشد و از مواد غذايي و رطوبت از عمق پايين تر استفاده مي كند و نياز به كودي هاي شيميايي كمتري دارد و عمر مفيد و سالم خاك را افزايش ميدهد

٥-بديهي است كه بقاياي گياهي در بهبود ساختمان خاك و تهويه ان تاثير بسزايي دارد به هر حال تنوع گونه اي از هر لحاظ از كشت تك محصولي بهتر است و به كشاورزي پايدار مي انجامد .

٦-باقيمانده بوته كلزا باعث افزايش بهره دهي در كشت هاي زراعي سال بعد ميگردد(افزايش پروتئين خاك)

كنجاله كلزا :

به دليل پروتئين بالا در جيره غذايي دامهاي گوشتي و شيرده سهم به سزايي دارد و يكي از علوفه هاي مهم حتي در توليد گوشت هاي ارگانيك ميباشد غذاهای تولید شده از واریته های مختلف كلزا دارای ۳۸ درصد پروتئین می باشد و آمینو اسیدهای كلزا مكمل سویا بوده و این محصول اغلب شامل همان ارزش غذائی را دارا هستند. آزمایش نشان داده است كه حیوانات در صورت خوردن مخلوطی از این دو غذا جواب خوبی داده اند در كانادا خوراك كلزا بیش از ۲۰-۱۰ درصد غذاي خوراكي برای مرغ– بوقلمون - غاز – اردك – خوك وگاوهاي شیری و گوشتی توصیه شده است.

وجود دستگاهاي خشك كن و كنترل مناسب پروسه برداشت تا فراوري باعث توليد روغن خوب و به تبع ان كنجاله خوب و رعايت استاندارد (HACCP) ميگردد و امروزه در جهان با توجه به رقابت و ازدياد محصول در فصل توليد ، كشت و صنعت ها قدرت بقاء در بازار و امنيت سرمايه گذاري خود را دارند و شعار كنترل از مزرعه تا سفره كه همان توليد و فراوري و عرضه ميباشد نتيجه ان محصول سالم براي جامعه سالم خواهد بود

ماموريت :

الف: امتيازات توسعه كشت كلزا و كانولا:

١- با جايگزين نمودن روغن كم خطر ان با روغن هاي مسئله ساز افتابگردان ، سويا ، پنبه قدري باعث ارتقا سلامتي جامعه ميگردد

٢- براي رسيدن به هدف فوق با كاشت واريته ها و گونه هايي با اسيداوراسيك (Erucic acid)پايين اقدام خواهد شد

٣- با امكانات ايجاد شده بمنظور فراوري محصول كلزا باعث تحولي اساسي در زمينه استفاده بهينه از محصولات زراعي ديگر وبه تنوع كشت و پايداري اگرواكوسيستم زراعي خواهد انجاميد .

ب : استراتژي پروژه كاشت دانه روغني كلزا و كانولا در كشور روسيه :

با توجه به اينكه كلزا در دو فصل زراعي پاييز و بهار ميتوان كشت نمود و كشت پاييزه در اخر تابستان شروع و در زمان روزت شدن در زير برف پايدار از سرماي زياد مصون مي ماند و در بهار پس از باز شدن برف ها پس از تكميل رشد رويشي وارد فاز زايشي مي شود و زمان كافي براي رشد مرحله رويشي دارد و در زمان زايشي از درجه حرارت مطلوب و بارش كافي برخوردار است فاكتورهاي اقليمي و خصوصيات فيزيكو شيميايي خاك نشان مي دهد كه از عملكرد قابل قبولي برخوردار مي باشد و در كشت پاييزه وبه اصطلاح زمستانه بهتر است كه بستر كاشت بلند تر باشد تا زهكش نسبت به خروج و هدايت اب اضافي به خارج از حوزه فعاليت ريشه انجام شود تا رطوبت زياد باعث كاهش رشد و زردي برگ هاي كلزا در ابتداي فصل نشود(بوته هاي كلزا نسبت به خفگي ريشه حساس مي باشند) و كشت بهاره ان با كاشت ارقامي كه وقتي وارد فاز زايشي ميشوند نياز به سرما ندارند و در فصل تابستان برداشت مي گردند امكان كشت در دو تاريخ و برداشت در دامنه وسيع تر زماني امكاناتي را بوجود مياورد كه در زمان فراوري روغن كلزا ماشين الات و تجهيزات و ماشين هاي برداشت و كاشت در دامنه زماني وسيع ترميشود فعاليت نمود.

علاوه بر ان تاثيرامكانات فراهم شده براي فراوري و خشك كردن محصول كلزا منجر به توسعه و استفاده بهينه از خاك و اب براي محصولات ديگر نيز ميشود .

توليد روغن كلزا منطبق با نياز كشور روسيه و كشور ايران بعنوان متحد طبيعي و استراتژيك كشور روسيه بازار مصرف اين محصول مي باشد موقعيت استراتژيك به روش SWOT محصول كلزا را در مرحله گاو شيرده قرار داده است (s.t)و وضعيت اين پروژه در مرحله تهاجمي و توسعه است و مي تواند علاوه بر سرمايه گذاري به دامنه توسعه و ايجاد واحدهاي جديد به دليل نياز جامعه و ارز اوري ان مي باشد و شواهد و دلايل فوق ما را به سرمايه گذاري در اين بخش تحريك مي نمايد زيرا

اولاً :استراتژيك و توليد اين محصول منطبق با نياز جامعه است

دوماً:درخواست و بازار فروش و تقاضا براي اين محصول بيشتر از عرضه ان ميباشد

ثالثاً: تجهيزات و ماشين الات ان مي تواند در زمان خارج از فصل توليد در خدمت ديگر محصولات كشاورزي رايج در منطقه قرار گيرد.

 
 

سوالی دارید ؟

همین حالا تماس بگیرید: تلگرام وتلفن همراه 09151154954

Dr.delarami@yahoocom